Trích dẫn APA

Dahl, R. A. 1. (1961). Who governs democracy and power in an American city. New Haven: Yale University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dahl, Robert Alan 1915-. Who Governs Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1961.

Trích dẫn MLA

Dahl, Robert Alan 1915-. Who Governs Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1961.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.