Who governs democracy and power in an American city.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dahl, Robert Alan 1915-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Haven Yale University Press [c1961].
Loạt:Yale studies in political science, 4
Những chủ đề: