Regional growth theory

Opis bibliograficzny
1. autor: Richardson, Harry Ward
Format: Książka
Język:English
Wydane: [New York] Macmillan c1973.
Hasła przedmiotowe: