Regional growth theory

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Richardson, Harry Ward
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [New York] Macmillan c1973.
Ämnen: