Modern political analysis

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dahl, Robert Alan 1915-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Makati, Metro Manila Goodwill Bookstore c1991.
Phiên bản:5th ed.
Loạt:Prentice-Hall foundations of modern political science series
Những chủ đề: