The Dictionary of cultural literacy

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Övriga upphovsmän: Kett, Joseph F., Trefil, James S. 1938-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston Houghton Mifflin 1993.
Upplaga:2nd ed., rev. and updated.
Ämnen: