Information please almanac

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Johnson, Otto.
Format: Książka
Język:English
Wydane: [London] Houghton Mifflin 1997.
Wydanie:5th ed.
Hasła przedmiotowe: