The ultimate training workshop handbook a comprehensive guide to leading successful workshops & training programs

Opis bibliograficzny
1. autor: Klatt, Bruce
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York McGraw Hill c1999.
Hasła przedmiotowe: