The ultimate training workshop handbook a comprehensive guide to leading successful workshops & training programs

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Klatt, Bruce
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York McGraw Hill c1999.
Ämnen: