The new dictionary of cultural literacy

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hirsch, E. D. 1928-
Övriga upphovsmän: Kett, Joseph F., Trefil, James S. 1938- .
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston Houghton Mifflin 2002.
Upplaga:Completely rev. and updated, 3rd ed.
Ämnen: