Mensaje maikatlo a Taripnong ti Maikadua a Kongreso ti Republica ti Filipinas, naibitla iti nagtugmok a Taripnong ti Kongreso idiay "Laem Taripnong" ti pagpandayan-linteg, Manila, Lunes, Enero 28, 1952, iti alas cuatro ti Malem

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Quirino, Elpidio
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1952.
Loạt:Speech collection