Trích dẫn APA

Quirino, E. Remarks at the Sixth Conference of the 81st District of Rotary International held at the Manila Hotel, in the evening of March 4, 1949. 1949.

Trích dẫn kiểu Chicago

Quirino, Elpidio. Remarks At the Sixth Conference of the 81st District of Rotary International Held At the Manila Hotel, in the Evening of March 4, 1949. 1949.

Trích dẫn MLA

Quirino, Elpidio. Remarks At the Sixth Conference of the 81st District of Rotary International Held At the Manila Hotel, in the Evening of March 4, 1949. 1949.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.