Remarks at the Sixth Conference of the 81st District of Rotary International held at the Manila Hotel, in the evening of March 4, 1949

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Quirino, Elpidio
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1949
Loạt:Speech collection