Trích dẫn APA

Tatad, F. S. The challenge to business. 1973.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tatad, Francisco S. The Challenge to Business. 1973.

Trích dẫn MLA

Tatad, Francisco S. The Challenge to Business. 1973.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.