Trích dẫn APA

(1953). Look Japan. [Tokyo: Look Japan.

Trích dẫn kiểu Chicago

Look Japan. [Tokyo: Look Japan, 1953.

Trích dẫn MLA

Look Japan. [Tokyo: Look Japan, 1953.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.