Trích dẫn APA

International Society for the Arts, S. (1968). Leonardo. Oxford, England: Pergamon Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

International Society for the Arts, Sciences. Leonardo. Oxford, England: Pergamon Press, 1968.

Trích dẫn MLA

International Society for the Arts, Sciences. Leonardo. Oxford, England: Pergamon Press, 1968.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.