Review of international cooperation.

Opis bibliograficzny
Nowy tytuł:International co-operative information
Poprzedni tytuł:International co-operative bulletin
Korporacja: International Co-operative Alliance.
Format: Czasopismo
Język:English
Wydane: London International Co-operative Alliance
Hasła przedmiotowe: