BYU studies

Opis bibliograficzny
Nowy tytuł:Brigham Young University studies (1975)
Poprzedni tytuł:Brigham Young University studies (1959)
Korporacja: Brigham Young University.
Resource Type: Continuing Resource
Język:English
Wydane: Provo, Utah Brigham Young University Press 1987-
Hasła przedmiotowe: