Παραπομπή APA

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Παραπομπή Chicago Style

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Παραπομπή MLA

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.