APA-referens

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Chicago-stil citat

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

MLA-referens

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Varning: dessa hänvisningar är inte alltid fullständigt riktiga.