The logic of anarchy neorealism to structural realism

Opis bibliograficzny
1. autor: Buzan, Barry
Kolejni autorzy: Jones, Charles A. 1949-, Little, Richard.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Columbia University Press c1993.
Seria:New directions in world politics
Hasła przedmiotowe: