The Legacy of Mesoamerica history and culture of a Native American civilization

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Carmack, Robert M. 1934-, Gasco, Janine., Gossen, Gary H.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall c1996.
Serie:Exploring cultures
Ämnen: