Vector control methods for use by individuals and communities

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Rozendaal, Jan A.
Institutionell upphovsman: World Health Organization.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Geneva World Health Organization c1997.
Ämnen: