Trích dẫn APA

Hinton, L., & Munro, P. (1998). Studies in American Indian languages: Description and theory. Berkeley: University of California Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hinton, Leanne., và Pamela Munro. Studies in American Indian Languages: Description and Theory. Berkeley: University of California Press, 1998.

Trích dẫn MLA

Hinton, Leanne., và Pamela Munro. Studies in American Indian Languages: Description and Theory. Berkeley: University of California Press, 1998.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.