Studies in American Indian languages description and theory

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Hinton, Leanne., Munro, Pamela.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Berkeley University of California Press 1998.
Seria:University of California publications in linguistics v. 131
Hasła przedmiotowe: