Studies in American Indian languages description and theory

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Hinton, Leanne., Munro, Pamela.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Berkeley University of California Press 1998.
Serie:University of California publications in linguistics v. 131
Ämnen: