World politics trend and transformation

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kegley, Charles W.
Övriga upphovsmän: Wittkopf, Eugene R. 1943-
Materialtyp: Bok
Publicerad: Boston Bedford/St. Martin's Press c2001.
Upplaga:8th ed.
Ämnen: