Political writings

Opis bibliograficzny
1. autor: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831
Kolejni autorzy: Dickey, Laurence Winant., Nisbet, Hugh Barr.
Format: Książka
Język:English
German
Wydane: Cambridge Cambridge University Press 1999.
Seria:Cambridge texts in the history of political thought
Hasła przedmiotowe: