Observations on modernity

Opis bibliograficzny
1. autor: Luhmann, Niklas
Format: Książka
Język:English
German
Wydane: Stanford, Calif. Stanford University Press 1998.
Seria:Writing science
Hasła przedmiotowe: