Observations on modernity

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Luhmann, Niklas
Materialtyp: Bok
Språk:English
German
Publicerad: Stanford, Calif. Stanford University Press 1998.
Serie:Writing science
Ämnen: