Trích dẫn APA

Ignacio, L. Ang punyal ni Rosa: Musical scores.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ignacio, Leon. Ang Punyal Ni Rosa: Musical Scores.

Trích dẫn MLA

Ignacio, Leon. Ang Punyal Ni Rosa: Musical Scores.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.