Email Record: Awit Pilipino sa mababang paaralan, tula ni DGL.