Awit Pilipino sa mababang paaralan, tula ni DGL.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Landicho, Domingo G.
Materialtyp: Bok
Serie:Domingo G. Landicho Collection
Ämnen: