Email Record: Tatlumpu't apat na araw sa sosyalist ang Alemanya.