Tatlumpu't apat na araw sa sosyalist ang Alemanya.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Landicho, Domingo G.
Định dạng: Sách
Được phát hành: s.l. s.n. 19n
Loạt:Domingo G. Landicho Collection
Những chủ đề: