Sa bagwis ng sigwa dulang tatlong yugto.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Landicho, Domingo G.
Materialtyp: Bok
Publicerad: s.l. s.n. n.d.
Serie:Domingo G. Landicho collection
Ämnen: