Email Record: Alay sa anak-pawis at iba pang tula.