Alay sa anak-pawis at iba pang tula.

书目详细资料
主要作者: Landicho, Domingo G.
Resource Type: 图书
出版: s.l. s.n. 1978
丛编:Domingo G. Landicho Collection
主题: