Ilang bagay sa pagsulat ng kuwento para sa mga aklat.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Landicho, Domingo G.
التنسيق: كتاب
منشور في: s.l. s.n. n.d.
سلاسل:Domingo G. Landicho collection
الموضوعات: