Ilang bagay sa pagsulat ng kuwento para sa mga aklat.

書目詳細資料
主要作者: Landicho, Domingo G.
格式: 圖書
出版: s.l. s.n. n.d.
叢編:Domingo G. Landicho collection
主題: