Ilang bagay sa pagsulat ng kuwento para sa mga aklat.

书目详细资料
主要作者: Landicho, Domingo G.
格式: 图书
出版: s.l. s.n. n.d.
丛编:Domingo G. Landicho collection
主题: