Email Record: Ilang bagay sa pagsulat ng kuwento para sa mga aklat.