Ako, tao at Diyos, ni Datu Lakandula (First prize - KADIPAN 1963)

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Landicho, Domingo G.
Định dạng: Sách
Được phát hành: s.l. s.n. 1963
Loạt:Domingo G. Landicho collection
Những chủ đề: