Trích dẫn APA

Landicho, D. G. (1979). Si Estong. s.l: s.n.

Trích dẫn kiểu Chicago

Landicho, Domingo G. Si Estong. s.l: s.n, 1979.

Trích dẫn MLA

Landicho, Domingo G. Si Estong. s.l: s.n, 1979.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.