New England a photographic journey

Opis bibliograficzny
1. autor: Forbes, Suzi
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Crescent Books 1990.
Seria:Amando E. Doronila papers
Hasła przedmiotowe: