Introduction to the humanities or the arts

Opis bibliograficzny
1. autor: Sanchez, Custodiosa Ancheta
Kolejni autorzy: Abad, Paz F., Jao, Loreto V.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Manila Rex Book Store c1982.
Hasła przedmiotowe: