Selected poems, 1968-1985

Opis bibliograficzny
1. autor: Almario, Virgilio S. 1944-
Kolejni autorzy: Bigornia, Mike L., Kilates, Marne L., Salanga, Alfrredo N.
Format: Książka
Język:English
Filipino
Wydane: Quezon City Maya Books 1987.
Hasła przedmiotowe: