Trích dẫn APA

(1992). Tatak Pilipino: [episode 80]. [Quezon City: ABS-CBN.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tatak Pilipino: [episode 80]. [Quezon City: ABS-CBN, 1992.

Trích dẫn MLA

Tatak Pilipino: [episode 80]. [Quezon City: ABS-CBN, 1992.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.