Ibong adarna may introduksiyon, buod, at mga tulong sa pag-aaral

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mangahas, Rogelio G.
Tác giả khác: Bigornia, Mike L.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Mandaluyong City SIBS Pub. c1999.