Jihad the Holy War of Islam and its legitimacy in the Quran

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Mutahhari, Murtaza
Drugi avtorji: Tawhidi, Mohammad Salman.
Format: Knjiga
Jezik:English
Persian
Izdano: Tehran, Islamic Republic of Iran Islamic Propagation Organization 1988.
Teme: